Základní škola Petrovice u Sedlčan

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuálně

ZŠ Petrovice byla vybrána do programu „Hodina pohybu navíc“. Jedná se o pokusné ověřování, které vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání. Pokusné ověřování má za cíl motivovat žáky 1. – 3. ročníků ZŠ k pohybu a ověřit možnosti začlenění těchto činností do režimu školní družiny.

Zde uvádím základní informace:

 

 

Náplň práce: 3x denně (celkem cca 2h/den) obsluha kotle na biomasu o výkonu 196kW

Zaměstnanecký poměr: dohoda o provedení práce

Další informace: práce i o víkendech, odměna za provedenou práci ve výši 120,-Kč/hod., možnost přijetí dvou pracovníků z důvodu střídání

Kontakt: tel. 318 856 370, 727 961 131 nebo email zs.petrovice@centrum.cz (Vošahlíková, Kdolský)


Vážení rodiče,

od tohoto školního roku je od 5. ročníku zavedena pouze elektronická žákovská knížka (EŽK). Přístupové údaje žáci i rodiče žáků 5. ročníku dostanou od p. uč. Staňka. Ostatní je získali již v minulém školním roce. V případě ztráty těchto údajů, se obraťte na p. Staňka.

Pokud nemáte přístup na internet, můžete požádat prostřednictvím třídních učitelů o výpis známek svého dítěte. Bude Vám poskytnut každých 14 dní, pokud nebude dohodnuto jinak.

Žáci budou mít také tzv. informační sešit. Tento sešit bude důležitým prostředníkem v komunikaci s Vámi, rodiči. Bude obsahovat podstatná sdělení. Sešit budou žáci nosit neustále v tašce nebo bude zůstávat u třídního učitele. Záleží na rozhodní třídního učitele.

Děti obdrží také omluvný list. Ten si prosím nechte doma a použijte ho v případě omluvení absence Vašeho dítěte. Rodiče mohou PŘEDEM žáky omlouvat prostřednictvím EŽK, ale absence bude po návratu žáka do školy vždy doložena zápisem v omluvném listě.

S dotazy týkajícími se EŽK se prosím obracejte na pana Mgr. Filipa Staňka.

Od 1.9.2016 platí nový školní řád. Prosím všechny zákonné zástupce, aby se s ním seznámili. Řád je vyvěšen ve vestibulu školy a na webových stránkách školy: http://www.zs-petroviceusedlcan.cz/

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka školy


Co nového na webu školy?

V sekci „O škole“ naleznete důležité informace týkající se školního roku 2016/2017 – výchovné poradenství. V sekci dokumenty najdete nový školní řád.

13.9.2016

 
Cover and designer Tomáš Hejl - killamc66@gmail.com
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky